31 października 2012

Obszar Warowny ŚląskGranica polsko-niemiecka przed II wojną światową przebiegała właśnie przez Śląsk.OWŚ to właśnie jej umocnienie.Całość to 170 różnego rodzaju schronów,które uzupełnione miały być zaporami przeciwczołgowymi i przeciwpiechotnymi.Podobnie jak MRU część terenu miała zostać zalana wodą z okolicznych rzek za pomocą budowanych tam.Wszystko podzielono na 10 stałych punktów oporu w których znajdowało się z reguły 10-15 schronów;w każdym 6-20 żołnierzy.Każdy schron bojowy posiadać miał 2-4 ckmy Browning,1-2 rkmy,armatę,małokalibrowe działko na czołgi oraz moździerz.Oprócz tego w okolicy miała się znajdować ochrona artyleryjska.Każdy schron bojowy miał być gazoszczelny z własnym systemem wentylacji,oświetlenia,ogrzewania i dodatkowego wyposażenia.Niestety w miarę zbliżania się wojny rezygnowano z niektórych urządzeń celem oszczędności czasu i pieniędzy.Na początku lat 30 XX wieku na skutek wykrycia mobilizacji Armii Czerwonej bardziej kładziono nacisk na zabezpieczenie wschodniej linii granicznej.Pewny rodzaj bezpieczeństwa ze strony zachodu dawał traktat wersalski i układ wzajemnej pomocy z Francją.Dlatego właśnie budowa umocnień rozpoczęła się tak późno.Po dojściu Hitlera do władzy Piłsudski podjął decyzję o ufortyfikowaniu tego terenu celem ochrony kopalń i przemysłu.W 1933 r.rozpoczęła się budowa pierwszych bunkrów.Polska i Niemcy chciały ochronić mocno uprzemysłowione okręgi.Po śmierci Piłsudskiego od 1936 roku prace kontynuował marszałek Edward Rydz-Śmigły a projektantem był gen.T.Kutrzeba.Projekt zrobiono naśladując francuską linię Maginota.Długość fortyfikacji miała wynosić 1500 km co znaczenia przerosło możliwości budżetu państwa.Na domiar złego tuż przed wybuchem wojny Niemcy zajęli Czechosłowację co dodatkowo wydłużyło naszą wspólną granicę i zmusiło do szybkiego wybudowania dodatkowych schronów.Początek walk na OWŚ zaczął się wcześniej niż wybuch wojny.Od połowy sierpnia pozycje były atakowane przez bandy Freikorpsu jednak w większości przypadków dostawali hm...łomot...Od 1 września walki rozpoczęły oddziały Wehrmachtu.W nocy z 2-3 września gen.A.Szyling obawiając się okrążenia całego obszaru podjął decyzję o wycofaniu i cały okręg został oddany w ręce Niemców.Wszystkie niemieckie fortyfikacje tego obszaru zostały wybudowane wiosną i latem 1939 r.na skutek doniesień szpiegowskich o budowanych fortyfikacjach po polskiej stronie(pomimo tajności prac)a co za tym idzie zagrożenia atakiem ziem niemieckich.Całe założenie nigdy nie zostało dokończone,nie wiele jest informacji o ogólnym projekcie linii fortyfikacyjnej.Miało ich być podobno 35;9 nie zrobiono do wybuchu wojny;dziś możemy zwiedzić 21;2 w całości zostały zasypane.Podobnie jak polskie miały posiadać własne oświetlenie,studnię itp...różniły się układem pomieszczeń(mówiąc w dużym skrócie...).W przeciwieństwie jednak do naszych te nie zostały uzbrojone do wybuchu wojny.Przypomniano sobie o nich ponownie w 1944 r.kiedy zaczęła się zbliżać Armia Czerwona.W styczniu 1945 r.wykorzystano je do obrony Górnego Śląska.
Przewodniki,atlasy,literatura godna polecenia: 

  • S.Hrebenda-Atlas Fortyfikacji Województwa Śląskiego 
  • M. Sindera-Mapa fortyfikacji i miejsc pamięci na terenie powiatu będzińskiego 
  • W.Sykosz-Fortyfikacje niemieckie z 1939 roku na Górnym Śląsku.Przewodnik.Technika.Historia.Budowa. 
  • Śląski Rocznik Forteczny-tom I 
  • Ślaski Rocznik Forteczny-tom II 
  • Fortyfikacje Obszaru Warownego Śląsk.Historia,Przewodnik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz